Brucha

Brucha

Střešní PU panel BRUCHAPaneel® DP

je ze stavebně-fyzikálního hlediska tepelně izolující střecha s vnější vrstvou z ocelového plechu. Výrazný lichoběžníkový tvar vnějšího pláště zajišťuje vysokou pevnost a umožňuje bezproblémové, v závislosti na spodní konstrukci, přizpůsobení statickým požadavkům. Protože je panely BRUCHAPaneel PU střešní – DP pokryta střešní plocha během jedné pracovní operace, jedná se díky této velmi rychlé a čisté montáži o mimořádně výhodnou stavební technologii. Je vynikající pro sanaci starších neizolovaných střech. Panely mohou být montovány na všechny podkladové konstrukce – podpěry (dřevo, ocel, beton atd.) – a nabízí na základě trojitého těsnění, optimální ochranu před kondenzační vodou. Panel lze pomocí spojovacích prvků použít bez problémů rovněž jako stěnu horizontálně i vertikálně.

Stěnový PU panel BRUCHAPaneel®WP

v hospodárné velikosti 1100 mm poskytuje praktické a čisté řešení vnějších a vnitřních stěn. Panel vyniká obzvláště rychlou a jednoduchou montáží. Díky zámkovému systému je možné panely smontovat přesně a bez tepelných mostů, čímž vzniká homogenní a nepropustný povrch. Těsnění na vnitřní straně je možné na přání zákazníka za příplatek. Výběrem jedné z osmi různých tlouštěk je možné splnit veškeré stavebně-fyzikální požadavky. Panely mohou být montovány na libovolnou podkladovou konstrukci ze dřeva, oceli nebo betonu. Tento systém lze také využít u různých tvarů budov, na základě velkých rozestupů příček je možné dosáhnout velmi hospodárné stavební konstrukce.

Panel BRUCHAPaneel PROTIPOŽÁRNÍ stěnový WP-F

 v hospodárné velikosti 1100 mm umožňuje praktické a čisté řešení vnějších i vnitřních stěn.

Panely vynikají obzvláště rychlou a jednoduchou montáží. Díky zámkovému systému je možné je smontovat přesně a bez tepelných mostů, čímž vzniká homogenní a nepropustný povrch. Výběrem jedné ze šesti různých tlouštěk je možné splnit veškeré stavebně-fyzikální požadavky. Panely mohou být montovány na libovolnou podkladovou konstrukci ze dřeva, oceli nebo betonu. Tento systém lze také využít u různých tvarů budov a na základě velkých rozestupů příček je možné dosáhnout velmi hospodárné stavební konstrukce.

Panel BRUCHAPaneel PU fasádní FP

se skrytým uchycením nabízí širokou paletu možností pro architektonicky náročné projekty. Fasádní panely vznikly inovací panelů BRUCHAPaneel PU stěnový – WP. Spojení panelů je tvořeno zámkovým systémem a poskytuje tak homogenní, opticky souvislou plochu s neznatelnými spárami. Toto spojení bez tepelných mostů se výborně osvědčuje také v extrémních podmínkách, například za bouřky či přívalového deště. Díky mikrolinkování a rozsáhlé paletě povrchových barev panely splňují náročné požadavky současné architektury. Ještě dokonalejšího vzhledu budov je možné snadno dosáhnout pokládáním panelů ve vertikálním, horizontálním i diagonálním směru.

Panel BRUCHAPaneel PROTIPOŽÁRNÍ fasádní FP-F

se skrytým uchycením nabízí širokou paletu možností pro architektonicky náročné projekty. Fasádní panely vznikly inovací panelů BRUCHAPaneel PROTIPOŽÁRNÍ stěnový – WP-F.  Spojení panelů je tvořeno zámkovým systémem a poskytuje tak homogenní, opticky souvislou plochu s neznatelnými spárami. Toto spojení bez tepelných mostů se výborně osvědčuje také v extrémních podmínkách, například za bouřky či přívalového deště. Díky mikrolinkování a rozsáhlé paletě povrchových barev fasádní protipožární panely splňují náročné požadavky současné architektury. Dokonalejšího vzhledu budov je možné snadno dosáhnout pokládáním panelů ve vertikálním, horizontálním i diagonálním směru.

Protipožární střešní panel BRUCHAPaneel® DP-F

je ze stavebně-fyzikálního hlediska tepelně izolující střecha s vrstvou z ocelového plechu. Výrazný lichoběžníkový tvar vnějšího pláště zajišťuje vysokou pevnost a umožňuje bezproblémové, v závislosti na spodní konstrukci, přizpůsobení statickým požadavkům. Protože je panely pokryta střešní plocha během jedné pracovní operace, jedná se díky této velmi rychlé a čisté montáži o mimořádně výhodnou stavební technologii. Panel je rovněž vynikající pro sanaci starších neizolovaných střech, mohou být montovány na všechny typy střešních konstrukcí – vaznic (ocel, beton, a další), může být pomocí spojovacích prvků položen bez problémů rovněž jako stěna horizontálně i vertikálně.

Ikona trh

Od roku 1992 
na trhu

Ikona haly

Spolupracujeme s
Trimo, Kingspan, Brucha a Ruukki

Ikona realizace

100% dodržení
realizačních termínů

Máte zájem o naše služby? Napište nám.